KLACHTEN

Bent u tevreden over onze zorg?
Alle medewerkers van de Huisartsenpraktijk Robberstraat doen hun werk zo goed en nauwkeurig mogelijk. Zij werken hard om u het juiste advies of de beste zorg te geven. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over het contact aan de telefoon of de behandeling door de huisarts. Wij horen dat graag van u. Wij leren zo van uw ervaringen en kunnen onze dienstverlening verder verbeteren.

Hoe kunt u een klacht melden?
U kunt uw klacht of kritiek het beste gelijk bespreken met een van onze medewerkers. Zij staan open voor uw opmerkingen. Zo’n gesprek werkt vaak verhelderend en neemt mogelijk al de oorzaak van uw klacht weg. Komt u er met de medewerker niet uit of heeft u vragen? Dan kunt u de klacht melden door een mail te sturen naar info@huisartsenpraktijk-robberstraat.nl

Huisartsenpraktijk Robberstraat is aangesloten bij de ‘Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg’, www.skge.nl.

Heeft u een compliment?
Ook als u tevreden bent, horen wij dat graag! Heeft u een compliment voor een van onze medewerkers of huisartsen? Fijn als u die doorgeeft. Heeft u een idee hoe de praktijk de dienstverlening kan verbeteren? Wij stellen het zeer op prijs als u dit aan ons doorgeeft door een mail te sturen naar info@huisartsenpraktijk-robberstraat.nl


Copyright 2024 Huisartsenpraktijk Robberstraat